Условия приезда

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH W CELU PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ AWANS W KIELCACH PO 9 KLASIE:

1. Świadectwo ukończenia 9 klasy z tłumaczeniem w oryginale
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku z tłumaczeniem w oryginale
3. Opinia z poprzedniej szkoły z tłumaczeniem w oryginale
4. 3 zdjęcia
5. Kopia paszportu ucznia i rodziców
6. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk wydaje szkoła)
7. Pełnomocnictwo do sprawowania bieżącej opieki na okres nauki w Polsce (dokument sporządzamy z rodzicem u notariusz bezpośrednio po przyjeździe do szkoły) w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesłania wzoru takiego dokumentu i danych opiekuna w celu sporządzenia dokumentu u notariusza w Państwa miejscowości.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i przesłane skanem na adres e-mail, a następnie dostarczacie je Państwo bezpośrednio po przyjeździe do sekretariatu szkoły w Kielcach przy ul. Helenówek 2 i 4

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
+48 537 704 808
e-mail: awans.kielce@gmail.com